Sunday, March 19, 2023

2023年香港象棋个人公开赛(甲组)报名参赛棋手名单


香港象棋个人公开赛比赛日期由3月5日到3月26日,共赛9轮。 比賽地點:九龍太子洗衣街200號界限街體育館一號體育场。

2023 Hong Kong Xiangqi Open Tournament (1st division) list of registered participants.

The competition to last from 5th of March to 26th of March, going for a total of 9 rounds.

 1 廖頌庭 LIU CHUNG TING
 2 劉建中 LAU KEN CHUNG
 3 張達光 CHEUNG TAT KWONG
 4 余雄威 YU HUNG WAI
 5 陳景俊 CHAN KING CHUN
 6 林俊傑 LAM CHUN KIT
 7 黃敬慈 WONG KING CHI
 8 鄭彥隆 CHENG YIN LUNG
 9 陳振杰 CHAN CHUN KIT
10 陳永樂 CHAN WINGLOK
11 翁楚光 YUNG CHOR KWONG
12 賴逸瑞 MAY
13 李學勤 LEE HOK KAN
14 劉  強 LAU KEUNG
15 譚景洋 TAM KING YEUNG
16 梁  原 LEUNG YUEN
17 馮志彪 TOM
18 趙汝權 CHIU YU KUEN
19 黃學謙 WONG HOK HIM
20 甘源峰 KAM YUEN FUNG
21 賴羅平 ROBIN LAI
22 梁達民 TIM
23 陳強安 ON
24 黃文偉 WONG MAN WAI
25 翁德強 TAK
26 黃志強 WONG CHI KEUNG
27 蔡偉雄 CHOIWAIHUNG
28 林飛虎 LIN FEI HU

No comments: