Friday, March 17, 2023

近期公布的十大象棋领军人物(男女组)


男子组 :王天一 郑惟桐 蒋 川 许银川 孟 辰 洪 智 吕 钦 赵鑫鑫 汪 洋 谢 靖

女子组 : 唐 丹 王琳娜 左文静 陈幸琳 赵冠芳 吴可欣 刘 欢 唐思楠 张婷婷 党国蕾

Recent 10 top leading players (Men and Wemen)


Men : Wang Tianyi, Zheng Weitong, Xu Yinchuan, Meng Chen, Hong Zhi, Lu Qin, Zhao Xinxin, Wang Yang, Xie Jing

Wemen : Tang Dan, Wang Linna, Zuo Wenjing, Chen Xinglin, Zhao Guanfang, Wu Kexin, Liu Huan, Tang Sinan, Zhang Tingting, Dang Guolei.


No comments: