Wednesday, February 25, 2009

‘五羊杯’ 赵鑫鑫力克赵国荣

Round 5 of the Wu Yang Cup, Guangzhou, 25th February 2009.


‘五羊杯’ 第五轮,广州文化公园中心台,2009年2月25日。


红方:赵鑫鑫 (浙江)
黑方:赵国荣 (黑龙江)赵国荣 (Zhao Guorong)

赵鑫鑫 (Zhao Xinxin)


红胜。Black resigned.
红棋:徐天红 (江苏)
黑棋:柳大华 (湖北)柳大华 (Liu Dahua)

徐天红 (Xu Tianhong)


红胜。 Black resigned.
红方:蒋川 (北京)
黑方;吕钦 (广东)吕钦 (Lu Qin)

蒋川 (Jiang Chuan)

双方愿和。Draw agreed.

No comments: